Co se stalo s Ježíšem?

O programu

Biblický velikonoční příběh se odehrál v městě Jeruzalémě, které je považováno za posvátné místo tří světových náboženství. Žáci se seznámí s tímto městem v souvislosti s Ježíšovou cestou od slavnostního vjezdu, kde byl vítán jako král, až po jeho odsouzení, ukřižování a vzkříšení. O této jeho cestě budeme uvažovat z pohledu jednotlivých postav - aktérů příběhu.

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová
 • Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • žáci se seznámí s biblickým velikonočním příběhem, obsahem jednotlivých klíčových scén a společně objevují smysl pašijových her a jejich poselství
 • na základě velikonočního příběhu žáci přemýšlejí o jednání a postojích jednotlivých postav a společně diskutují o tom, co k danému chování vede; na základě vlastních zkušeností hodnotí lidské chování v dnešním světě
 • žáci se zamýšlejí nad smyslem přátelství a pomoci; jmenují důvody a hodnoty vedoucí k překonávání různých životních překážek

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu, při spojování tříd je doporučený počet 30 žáků a méně
 • třídu je třeba předem upravit tak, aby žáci mohli sedět v kruhu na židlích nebo na koberci, ve středu kruhu se pracuje s mapou a obrazovými kartami

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • Pozitivní vzory versus pochybné idoly
 • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit
 • EV-9-1-08: Analyzuje etické aspekty různých životních situací
 • seznámení se s kulturami jiných národů a etnik, jejich akceptování

Významné dny: Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Neděle Zmrtvýchvstání

Tradice: pašijový příběh, Svatý týden

Použité metody:

 • žáci pracují s velkou mapou Jeruzaléma Ježíšovy doby a jinými fyzickými pomůckami, které jim pomohou si velikonoční příběh lépe představit
 • práce s obrazovými kartami aktérů velikonočního příběhu spojená s vyprávěním velikonočního příběhu Svatého týdne

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2018, zúčastnilo se ho dosud 14 tříd ze základních škol.