Není princezna jako princezna

Princezny si většinou představujeme oblečené v krásné šaty s korunou na hlavě, jak se po svatbě s princem stanou královnami a vládnou své zemi. Princezna Anežka Česká si ale vybrala jinou životní cestu. Stala se princeznou chudých a nemocných, o které se s láskou starala. Program seznámí děti s osobností a životním příběhem sv. Anežky, která provázela svůj národ i v těžkých dobách a jejíž prohlášení za svatou se těsně pojí s pádem komunistického režimu a nadějí národa na lepší časy.  

Lektoři:

 • Marie Zimmermannová
 • Pavla Edita Herciková
 • Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • seznámit žáky s osobností a příběhem sv. Anežky
 • uvést žáky do myšlení doby středověku, kdy Anežka žila, a umožnit jim pochopit výjimečnost jejího příběhu
 • umožnit žákům zamyslet se nad smyslem solidarity a pomoci druhým, jak se projevoval v Anežčině životě 
 • vést žáky k přemýšlení nad tím, čím je Anežčin život může oslovit

Praktické pokyny

 • program lze uskutečnit ve třídě nebo sále Pedagogického centra v Jindřišské 30
 • program je určen pro skupinu velikosti jedné třídy, případně max. počtu 30 žáků 
 • většina programu probíhá při sezení v kruhu, kde vzniká vizualizace Anežčina příběhu pomocí šátků a dalších pomůcek

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň Základní školy:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit

Významné dny: výročí dne svatořečení sv. Anežky České (12. 11. 1989), svátek sv. Anežky 13. 11., výročí začátku sametové revoluce 17. 11. 

Symboly: světlo, svatozář, atributy sv. Anežky

Tradice: úcta ke sv. Anežce, charita a péče o lidi na okraji společnosti 

Použité metody:

 • Práce s uměleckými obrazy a památkami 
 • Práce s textilními šátky, obrázky a symboly ztvárňujícími Anežčin život
 • Ztišení, objevování poselství

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabídnut na podzim 2019 u příležitosti výročí 30 let od svatořečení sv. Anežky, kdy se uskutečnilo hned 19 programů. Celkem bylo realizováno 36 programů pro skupiny dětí z mateřských i základních škol.