Hledat výzvy své doby

V anketě Největší Čech z roku 2005 se v první dvacítce jako jedna ze dvou žen umístila i sv. Anežka Přemyslovna. Její svatořečení v listopadu roku 1989 jen o pět dní předběhlo počátek pádu komunistického režimu. Není proto divu, že se tyto dvě události často spojují a Anežka je tak vnímána jako ta, která svůj národ vždy provázela v těžkých dobách. Její schopnost hledat výzvy své doby a odpovídat na ně způsobem sobě vlastním může být inspirací a podnětem i pro nás a naše hledání a naplňování aktuálních životních výzev. 

Lektoři:

 • Marie Zimmermannová
 • Michal Ondra

Cíle programu:

 • seznámit žáky s životem sv. Anežky v kontextu doby, ve které žila, a ve spojení s událostmi jejího svatořečení a Sametové revoluce
 • vést žáky k zamyšlení a hledání motivace Anežčiných rozhodnutí jako odpovědí na výzvy její doby
 • umožnit žákům hledat výzvy, které jim přináší dnešní doba, a zamyslet se nad vlastními odpověďmi na ně

Praktické pokyny

 • program probíhá ve třídě nebo v sále Pedagogického centra na adrese Jindřišská 30
 • program je určen pro skupinu velikosti jedné třídy, případně max. počtu 30 žáků
 • k realizaci programu je potřeba dataprojektor

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Dějepis / Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti
 • Dějepis / Středověk: definuje proměny hospodářského a politického uspořádání středověké společnosti 5. - 15. století a jeho specifické projevy ve vybraných státních celcích
 • Dějepis / Středověk: charakterizuje základní rysy vývoje na našem území
 • Úvod do filozofie a religionistiky: posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem

Významné dny: den svatořečení sv. Anežky 12.11. 1989, svátek sv. Anežky 13.11., výročí Sametové revoluce 17.11. 

Symboly: světlo, svatozář, atributy sv. Anežky 

Tradice: úcta ke sv. Anežce, charita a péče o lidi na okraji společnosti 

Použité metody:

 • Obrazová prezentace
 • Práce s písemnými prameny - legendy, dopisy sv. Kláry Anežce
 • Práce s uměleckými obrazy a památkami - Obraz Tabula vitae sv. Anežky   

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabízen od podzimu 2019 u příležitosti výročí 30 let od svatořečení sv. Anežky. Dosud byl realizován pro 2 skupiny ze středních škol.