Advent a Vánoce — cesta ke SVĚTLU 2022

ADVENT je přípravné období trvající přibližně čtyři týdny před Vánocemi. Jeho symbolem je SVĚTLO, které postupně přibývá, aby se rozzářilo o Vánocích a stalo se velkou radostí pro všechno lidstvo. 

Během ČEKÁNÍ na Vánoce dává smysl setkávat se s různými projevy světla, abychom jim porozuměli, přijali je a o Vánocích se z nich mohli  skutečně radovatNabízíme několik programů, které se zaměřují na způsob prožívání adventu:

PROŽÍVÁNÍ ADVENTNÍCH TRADIC, které odkazují na dar života, lásku projevující životem ve společenství s ostatními a solidaritou s chudými a trpícími 

ODVAHA ROZHODNOUT SE PRO DOBRO je představena v legendách o svaté Barboře a biskupu Mikuláši. 

(NEJEN) ČETBA STARÝCH BIBLICKÝCH TEXTŮ O NADĚJI, jejichž autory jsou proroci, tj. lidé obdaření schopností povzbuzovat důvěru lidí v dobroVÁNOCE se slaví v Evropě od 4. století jako svátky narození Ježíše Krista, kterého prorok Malachiáš nazval "SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI". Jeho výrok může být překládán slovy, jež vyjadřují radostný charakter Vánoc:

"Vám, ctitelům mého jména, však vyjde slunce spravedlnosti a v jeho paprscích bude uzdravení. Vyrazíte a budete dovádět jako telátka vypuštěná z maštale." 
Malachiáš 3, 20 (překlad Bible pro 21. století). 
 

Spravedlnost je spojena s hodnotami, které lidé považují pro svůj život za více či méně důležité. Spolu s námi můžete o nich přemýšlet v našich předvánočních programech: 

LIDSKÝ ŽIVOT A DŮSTOJNOST ČLOVĚKA jsou hodnoty přítomné v příběhu o narození Ježíše, kde vystupují bohatí i chudí, mocní a zvídaví... Seznamte se s nimi v programech: 

NAŠE TOUHY A NADĚJE jsou hodnoty, kterých se dotýkají programy: 

DÁRKY:  Proč se lidé na Vánoce obdarovávají? Jaké dárky dostalo malé dítě v Betlémě? společně zkoumáme v programech: 

SPOLEČNÁ OSLAVA: Jak lidé slaví Vánoce? 

ZKUŠENOSTI A UMĚNÍ NAŠICH PŘEDKŮ: Odkud vánoční příběh o Marii, Josefovi a Ježíši pochází? Jak a proč ho prožívali naši předkové? 

Poznámka: místo, délka a doporučený věk žáků jsou uvedeny na stránkách jednotlivých programů. Téměř jakýkoliv program lze přizpůsobit žákům různého věku. Sál Pedagogického centra se nachází v Jindřišské ulici 30. 
Na programy je třeba se přihlásit prostřednictvím obecného formuláře nebo zde: Programy "na míru"

Pokud vás naše programy inspirovaly a nenašli jste takový, který by odpovídal vašim potřebám, rádi vám nabídneme vytvoření programu "na míru". Může se jednat o jednorázové programy, cyklus několika vstupů do výuky nebo prohlídek či procházek vybraných míst...nebo o podklady a pomůcku k vaší výuce. Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře na stránce Kontakt

Celoroční nabídka programů pro školy

Všechny programy nabízené naším centrem, jsou uspořádány do 12 sekcí na stránce PROGRAMY PRO ŠKOLY, kde si můžete vybrat podle tématu. 

Podle místa nabízíme programy spojené s prohlídkou kostelů, klášterů a jiných památných míst, nebo programy v učebně, a to přímo ve vaší škole či v prostorách Pedagogického centra v Jindřišské ulici 30 v Praze.

Každý program má svoji vlastní stránku, kde jsou uvedeny všechny informace o obsahu, lektorech, cílech, souvislostech s RVP, metodách a praktické pokyny ohledně organizace programu a jeho místa konání. U některých programů existuje podstránka s materiály pro distanční výuku, které vznikly v době omezení výuky z důvodu covidu a které je možné využít při vlastní výuce. 

Metodické materiály pro distanční výuku

Od jarních měsíců roku 2020 jsme u některých programů vytvořili metodické materiály, které mohou učitelé využít při distanční výuce. Jejich přehled najdete na stránce Metodické materiály.

Odkaz na vimeo kanál s výukovými videi pro distanční i prezenční výuku:

https://vimeo.com/user94987260 

a staňte se sledovateli této stránky! (Followers)

Videa jsou určena pouze pro výukové účely. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Seminář o videohrách

Dvouhodinový seminář o významu videoher, jejich dopadu na kulturu a vzdělávání dětí i dospělých. Přihlašovací formulář a podrobné informace naleznete na tomto odkaze.

DVPP a ostatní semináře

Podrobnosti k nabídce, vypsané termíny a přihlašovací formuláře najdete na stránce DVPP a semináře