TÝDNY PRO ŠKOLY 2019

20. května — 26. června 2019

Letošní 3. ročník projektu spojuje téma EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE V OBLASTI KULTURY - vzájemné výměny dober kulturní a duchovní povahy mezi národy Evropy od antiky až dodnes.

Týdny pro školy jsou součástí projektu Výchova a hodnoty a obsahují programy, které jsou zaměřeny zejména na setkání s krásou, tichem a stopami historie v křesťanských kostelech, návštěvu jinak nedostupných míst a nahlédnutí do jiného stylu života, putování za odkazem našich předků na vybraná památná místa, poskytnutí příležitosti hovořit o tématech, která jsou dětem blízká, setkat se zajímavou osobností a moci s ní diskutovat, tvořit a společně si hrát. 

Archivní stránky 1. ročníku si můžete prohlédnout zde. Archivní stránky 2. ročníku zde

Program pro rok 2019 obsahuje několik sekcí, ke kterým jsme zpracovali podrobnější nabídku, kterou si můžete stáhnout ve formátu pdf pro příslušnou věkovou skupinu:

PŘEHLEDY PROGRAMŮ PRO JEDNOTLIVÉ VĚKOVÉ SKUPINY KE STAŽENÍ:

Součástí programu Týdnů pro školy je i ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA PRO PEDAGOGY, kterou představujeme níže (modrý blok). 

Na této stránce má každý program svoji ikonku. Po jejím prokliknutí se otevře stránka s podrobnými informacemi o programu, kde jsou i praktické pokyny pro učitele, kteří si program objednají. Pokud odkaz nefunguje, můžete si program přesto objednat. Prosíme o nahlášení chyby prostřednictvím formuláře na konci stránky. 

Programy poskytujeme ZDARMA. Výjimkou jsou programy v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, které začnou po 9. hodině, programy ve Vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla a některé programy v Břevnovském klášteře a na Řípu.

"Otevřené dveře" kostelů, klášterů
a Arcibiskupského paláce

Pražské kostely a kláštery nabízejí setkání s krásou a umem proslulých českých a evropských umělců; setkání s dějinami naší země i našeho kontinentu a setkání s osobnostmi, jejichž život a odkaz nás mohou inspirovat při hledání hodnot, z nichž se skládá naše představa o štěstí.

Programy jsou řazeny podle historického období, na které odkazují:

  • začínáme antikou a obdobím počátků křesťanské kultury v Evropě;
  • pokračujeme počátky státnosti na území naší republiky a s tím spojenými počátky vzdělanosti (Velká Morava, přemyslovský stát);
  • období vlády lucemburské dynastie prezentují programy spojené s duchovními aktivitami císaře Karla IV., který klad důraz na duchovní ochranu světců, a program o Janu Nepomuckém, mučedníku vlády Karlova syna Václava;
  • poslední dva programy propojují dávnou historii a kulturu s moderními přístupy: první představí beuronské umění inspirované uměním antiky, Byzance a Egypta v kostele sv. Gabriela na Smíchově; druhý ukáže na situaci vyhnání z vlastního domova pro pravdu a na naději, že dobro zvítězí nad lží a nenávistí.

K získání podrobných informací o programu rozklikněte ikonku. 


Při návštěvách klášterů a Arcibiskupského paláce se žáci a jejich průvodci setkají se životem a dílem jejich obyvatel a nahlédnou do prostor, kam běžně turisté nechodí. Žáci se setkají s uměleckými díly, památnými předměty a místy, hodnotami, na které klášterní život odkazuje, a se svědectvím o mezinárodní spolupráci a výměně "dober". 

K získání podrobných informací o programu rozklikněte ikonku. 

Prohlídka Arcibiskupského paláce 

Břevnovský klášter benediktinů

Františkánský klášter na Novém Městě v Praze

Klášter sester boromejek pod Petřínem

Výlety a procházky po stopách historie
naší země

Cílem procházek Prahou je vydat se po stopách významných osobností nebo skupin lidí a seznámit se s jejich hodnotami a činy, kterými pomohly proměnit náš život a svět k lepšímu, nebo si budeme všímat socha a obrazů v ulicích, na náměstích a na mostech a zkoumat, na koho a proč odkazují. 

Výlety do okolí Prahy a na památná místa Středočeského kraje vás zavedou na místa, kam směřují oblíbené poutě. Vybíráme místa spojená s historií a hodnotami našich předků. 

Rozkliknutím ikonky každé procházky nebo výletu se dozvíte podrobnější informace o každém programu. Pro přihlášení použijte výše uvedený PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ - PROGRAMY. 

Z Petrského náměstí do kostela křižovníků u Karlova mostu

Edukační hra spojená s pohybem a hledáním souvislostí

Pěší pouť se zážitkovými aktivitami z Vražkova do rotundy sv. Jiří a zpět

Svatý Jan pod Skalou a okolí

Pěší pouť z pražských předměstí do Tetínského kostela sv. Ludmily

Pěší pouť 

Tvořivá dopoledne

Tvořivá dopoledne se budou odehrávat v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30. Připravili jsme pro ně dvě témata, a to již osvědčený program A to je ta krásná země a nový program My a hrdinové ve světě fantazie.  
První z nich je zaměřený na objevování krásy v naší krajině, která je dědictvím po našich předcích. V rámci tvoření budou žákům nabídnuty různé aktivity, kterými napodobíme činnost našich předchůdců a ověříme si svoji zručnost 
a schopnost myšlení. Ve druhém programu vstoupíme do fantasy světa plného nejrůznějších bytostí z her, filmů
a knížek a zapojíme se do hry s nimi v menších týmech. Cílem je prožít společně hru na téma, které je pro žáky obvykle přitažlivé.

Délka účasti na tomto dopoledni bude záviset na zájmu žáků a pedagogů. Mohou to být až tři hodiny. Maximální kapacita je jedna třída do cca 30 žáků. Začátek programu dle domluvy, doporučujeme od 9 hod..

K získání podrobných informací o programu rozklikněte ikonku. 

Besedy o cestách k solidaritě

Solidarita je hodnotou, jejíž přítomnost ve společnosti je projevem lidské sounáležitosti a předpokladem pro mírové soužití. Solidarita není každému člověku samozřejmě vlastní, a proto považujeme za důležité, když existují jednotlivci a organizace, které dávají i dětem příležitost rozvíjet schopnost být solidární. Z letos oslovených organizací se k našemu projektu připojily níže uvedené, u kterých je možné si objednat besedu se žáky. 

K získání podrobných informací o programu rozklikněte ikonku. 

Beseda se SIRIRI, o.p.s.

Beseda s Olgou Švecovou, Missio Česká republika

Beseda s Olgou Švecovou, Missio Česká republika 

ve spolupráci s Arcidiecézní charitou 

Další možnosti

I během Týdnů pro školy je možné objednat kterýkoliv program z naší celoroční nabídky představené v sekci AKTUÁLNÍ NABÍDKA, a to prostřednictvím formuláře určeným pro tyto programy. Od ostatních je rozdílný v tom, že si pedagog vybírá termín podle své potřeby a uvede ho do poznámky formuláře. Doporučujeme uvést více možností. Pracovnice Pedagogického centra termín potvrdí e-mailem. Telefonická domluva je možná na čísle 734 262 294. 

NABÍDKA PRO PEDAGOGY

Stává se pro nás tradicí pozvat pedagogy mateřských, základních a středních škol alespoň jednou ročně na setkání s cílem lepšího poznání vzájemných potřeb, podnětů a výměny zkušeností. V rámci letošního ročníku jsme pro Vás připravili dva termíny s tímto programem:

  1. V úterý 4. června 2019 od 17 hod.: Beseda o počítačových (a mobilních) hrách dětí s ukázkami a společnou diskusí o hodnotách, které tyto hry mohou rozvíjet, i o rizicích těchto her. Programem provede Mgr. Michal Ondra, lektor Pedagogického centra. Program se koná v sále Pedagogického centra v Jindřišské ulici 30. Zvoňte na zvonek "Pedagog. centrum".  
  2. Ve čtvrtek 13. června 2019 od 17 hod.: Prohlídka katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha s lektory Pedagogického centra a následná beseda a posezením v Arcibiskupském paláci. V katedrále můžete navštívit i kryptu s hroby českých králů a kapli sv. Václava. Stručně představíme místa, u kterých se zastavujeme při našich programech, a možnosti navázat na ně ve výuce. Sraz je před vstupem do katedrály u dveří vpravo.  

Oba programy jsou zdarma. Součástí obou programů je malé občerstvení. 

Prosíme Vás o přihlášení prostřednictvím tohoto formuláře, případně e-mailem na adresu: pgcentrum@apha.cz 

Zpráva pro pracovníky Pedagogického centra

Pokud na této stránce nefunguje některý z odkazů na program, prosíme, napište nám.