Prohlídka Arcibiskupského paláce

O programu

Arcibiskupský palác patří k dominantám Hradčanského náměstí a je sídlem pražského arcibiskupa a jeho spolupracovníků. V současné době zde žije a působí Dominik kardinál Duka, který je 36. pražským biskupem od prvního biskupa Dětmara a druhého českého biskupa sv. Vojtěcha.

Program návštěvy vychází z příběhu tohoto paláce a jeho poslání. Reprezentativní prostory paláce mohou připomínat zámek, ale žáci mohou objevovat určité rozdíly. Budou moci navštívit i srdce domu - kapli. V reprezentativních prostorách se setkají s krásnými gobelíny, galerií všech pražských biskupů a arcibiskupů a s dalšími zajímavostmi.

Lektoři:

  • pracovníci archivu Arcibiskupství pražského

Cíle programu:

  • zpřístupnit neveřejné reprezentativní prostory Arcibiskupského paláce a ukázat na souvislosti s historií Prahy a naší země
  • přiblížit smysl fungování tohoto úřadu

Praktické pokyny

  • Arcibiskupský palác se nachází na Hradčanském náměstí, příchod k němu doporučujeme od tramvajové zastávky Brusnice (cca 10 min). nebo z Nerudovy ulice přes Hradčanské náměstí, abyste se vyhnuli přechodu před kontroly do areálu Hradu.
  • Zvoňte u hlavního vchodu na zvonek Recepce, po zaznění signálu vstupte dovnitř a vydejte se vpravo na recepci. Zde se ohlaste a recepční zavolá průvodce. Třída se pak může posadit ve vstupním prostoru vedle recepce.

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň Základní školy:

  • bude doplněno

2. stupeň Základní školy:

  • bude doplněno

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

  • bude doplněno

Tradice: První biskup pražský se jmenoval Dětmar a druhým byl sv. Vojtěch Slavníkovec. Zřízení biskupství znamenalo uznání určité kultury našeho národa a jeho zařazení mezi kulturní národy Evropy, které rozvíjely svoje hodnoty na základě přijetí křesťanského přístupu k životu.

Použité metody:

  • komentovaná prohlídka

Výstupy a zkušenosti

Prohlídky Arcibiskupského paláce jsme zařadili do nabídky Týdnů pro školy již v roce 2017, kdy jí využilo 13 tříd, v roce 2018 pak 10 tříd a letos 3 třídy. Patří k nejnavštěvovanějším programům tohoto typu.