Karel IV. a duchovní ochrana Prahy

O programu

Karel IV. založil v Praze kostel zasvěcený sv. Karlu Velikému. Tento císař byl pro Karla IV. velkým vzorem jako obnovitel a ochránce Říše římské. Žáci budou během programu v kostele odhalovat, jakými způsoby se snažil dobrý panovník ve středověku chránit svou zemi. Dnes se v prostorách bývalého kláštera vedle kostela nachází Muzeum Policie ČR, takže v případě zájmu mají školní skupiny možnost prozkoumat, jak se ochrana země vyvíjela v dobách po vzniku Československa. Kostel dnes slouží duchovní službě členům Policie ČR, konají se zde bohoslužby Za bezpečí a členy policejního a hasičského sboru, kteří zemřou při službě.

Lektoři programu: Eliška Vrbová

Cíle programu: 

  • seznámit žáky s prostorem kostela na Karlově a jeho výzdobou 
  • prohloubit znalosti žáků o osobnosti Karla IV. jako panovníka a ochránce Prahy a českých zemí
  • seznámit žáky s osobnostmi sv. Václava a Karla Velikého a umožnit jim přemýšlet nad tím, co měli společného s Karlem IV. 
  • umožnit žákům pochopit víru středověkých lidí ve světce jako ochránce v nebezpečí jako obecnou lidskou touhu po ochraně a bezpečném životě

Praktické pokyny

  • sraz s lektorkou je před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého u sochy Karla IV. 
  • program je určen pro jednu třídu nebo skupinu do počtu 30 žáků
  • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

  • bude doplněno

2. stupeň ZŠ:

  • bude doplněno

SŠ:

  • bude doplněno

Použité metody: bude doplněno

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabídnut během Týdne pro školy 2018.