Cesta čaje

O programu

Jaká je cesta čaje do našeho ranního hrnku? Lektorka umožní žákům nahlédnout do všedního života obyvatel, přírody a kultury ostrovní země Srí Lanka o ocenit tak hodnotu nápoje, jehož přítomnost v našem jídelníčku se může zdát samozřejmou. Program vychází z vlastní zkušenosti lektorky při návštěvě zařízení pro děti z chudých rodin na Srí Lance.

Lektoři:

  • Bc. Olga Švecová

Cíle programu:

  • poznávat nové země očima cestovatelky a spolupracovnice organizace Missio

Praktické pokyny

  • Program lze uskutečnit přímo ve škole nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské ulici 30. Je třeba dataprojektor.

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

  • cizí jazyk: reálie zemí příslušných jazykových oblastí
  • Člověk a jeho svět: výchova k poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění společných úkolů; výchova k přirozenému vyjadařování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí

Použité metody:

  • vyprávění s promítáním obrázků

Výstupy a zkušenosti

Program byl nabídnuty v cyklu Týdny pro školy 2018, zúčastnily se ho 2 třídy.