Školákem v Africe

O programu

Cílem tohoto programu je představit žákům Jihoafrickou republiku, hlavně život dětí ve škole. Také kulturu, přírodní krásy, ale i starosti či radosti každodenního života.

Lektorka čerpá z vlastní zkušenosti z let 2011-2012, kdy působila rok jako učitelka na základní škole ve městě Malamulele (province Limpopo).

Lektoři:

  • Bc. Olga Švecová

Cíle programu:

  • poznávat nové země očima cestovatelky a spolupracovnice organizace Missio

Praktické pokyny

  • Program lze uskutečnit přímo ve škole nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské ulici 30. Je třeba dataprojektor.

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

  • cizí jazyk: reálie zemí příslušných jazykových oblastí
  • Člověk a jeho svět: výchova k poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění společných úkolů; výchova k přirozenému vyjadařování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí

Použité metody:

  • vyprávění s promítáním fotografií

Výstupy a zkušenosti

Program byl nabídnuty v cyklu Týdny pro školy 2018, zúčastnily se ho 2 třídy.