SLAVÍME SVÁTKY

PODZIMNÍ NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY


STÁTNÍ SVÁTKY a svátky osobností s nimi spojené

16. 9. svátek kněžny Ludmily, státní svátky 28. 9. a 28. 10. a 17. 11.
Osobnosti: sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Anežka 

historie a hodnoty vztahující se k počátkům, průběhu dějin i současnosti našeho státu 

výlety na některé z míst spojených s počátky našeho státu. Vyrážíme na Říp, do Levého Hradce, Tetína či Svatého Jana pod Skalou.

Můžete si vybrat z program ze sekce Prohlídky a výlety. Například:

Se státností úzce souvisí i duchovní centrum naší země, kterým je katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 

Můžete si vybrat z programů ze sekce O kostelech. Například:

Vztahem k naší zemi - jejím krásám, památkám, kulturnímu dědictví a také k české hymně se zabývá oblíbený program "A to je ta krásná země", na který vás zveme do naše sálu v Jindřišské 30. 

Výročí spojená se vznikem našeho státu s sebou nesou i otázky o smyslu prezidentské služby ve prospěch hodnot, které by měly přinášet prospěch a dobrý život v naší zemi.  

Podrobnosti o programech: 

17. listopad připomíná den boje za svobodu v naší zemi a tím i hodnoty, o které se demokracie opírá.  Jejich zachování bude záviset na tom, jak si jich vážíme a jsme ochotni je bránit. K takové motivaci mohou sloužit příběhy ze života osobností od nás i ze zahraničí: 

Najdete je v sekcích Životní styl Společné dobro i dalších. Doporučujeme vyzkoušet programy:VZPOMÍNKOVÉ SVÁTKY 

1. 11. Slavnost všech svatých - můžete prožít se vzpomínkou na některou z osobností naší historie, kterou řadíme do tzv. "českého nebe"
2. 11. Vzpomínka na zemřelé je příležitostí zastavit se u hodnoty lidského života a smrti jako brány do jiného způsobu existence (na základě víry v posmrtný život nebo na základě dalšího života ve vzpomínkách a pokračujícím díle)

Listopadové svátky spojené se vzpomínkou na zemřelé a oslavou života "svatých" probouzejí otázky o hodnotě života, smyslu smrti a vyrovnání se s ní. V tomto ohledu jsme udělali dobrou zkušenost s programy v kostelech na místech určených k takovému vzpomínání, nebo odkazujících na důležité hodnoty života, které přetrvávají i v tzv. "druhých" životech lidí a nesou jejich odkaz.  


Programy o vzpomínání na zemřelé různými způsoby obsahuje sekce:

VZPOMÍNKA NA ZEMŘELÉ

Připomínka a objevování odkazu našich předků prohlášených za světce je zpracována v řadě programů i ve třech projektech, jejichž přehled obsahuje sekce:

SVĚTCI A OCHRÁNCI ČESKÉ ZEMĚ