Podzim 2022

V podzimním období od září do listopadu nabízíme využití programů zvláště z těchto tematických okruhů:

  1. historie a hodnoty vztahující se k počátkům, průběhu dějin i současnosti našeho státu (státní svátky 28. 9. a 28. 10. 17. 11.; 85. výročí smrti prvního československého prezidenta T. G. Masaryka (14.9.) a s ním související 30. výročí zvolení Václava Havla prezidentem, které se bude slavit v lednu 2023) 
  2. svátky spojené se vzpomínkou a úctou k zemřelým, které "probouzejí" i téma hodnoty lidského života a smrti jako brány do jiného způsobu existence (na základě víry v posmrtný život nebo na základě dalšího života ve vzpomínkách a pokračujícím díle)
  3. umělecké, kulturní a společenské hodnota historického jádra Prahy, které bylo v roce 1992 zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO
  4. hodnota vzdělávání nejen pro profesní kariéru; s tématem souvisí listopadová výročí: 17. 11. Den studentstva;  výročí smrti Jana Amose Komenského a 675 let od založení Emauzského kláštera jako centra po zachování a rozvíjení slovanské vzdělanosti 

Počátky, průběh dějin a současnost našeho státu a související témata

Pojďte s námi na výlet na některé z míst spojené s počátky našeho státu. Vyrážíme na Říp, do Levého Hradce, Tetína či Svatého Jana pod Skalou. 

Přehled výletů a jejich obsahu najdete v sekci Prohlídky a výlety.

Se státností úzce souvisí i duchovní centrum naší země, kterým je katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Svatý Václav se stal duchovním patronem české země, jejím ochráncem a zachráncem. Svatý Vojtěch, první český biskup, se stal symbolem člověka, který pro hodnoty, které vyznával a žil, položil život. S ním můžeme porovnat i život pražského arcibiskupa Josefa Berana, mučedníka 20. století. Ve výzdobě katedrály má čestné místo také hrob světově nejznámějšího českého světce Jana Nepomuckého z období vlády Lucemburků.

Můžete si vybrat z programů ze sekce O kostelech:

Vztahem k naší zemi - jejím krásám, památkám, kulturnímu dědictví a také k české hymně se zabývá oblíbený program "A to je ta krásná země", na který vás zveme do naše sálu v Jindřišské 30. 

Pro více informací proklikněte obrázek vlevo.

Základní lidská práva, ústava, svoboda, demokracie, republika... toto jsou některé z pojmů, které formulují naši společnost. Proto jsme připravili program o počátku moderní demokratické společnosti, jak a proč vznikla, co vše muselo být obětováno pro její vznik a jací lidé tuto oběť přinesli.

"Svoboda je křehká věc a od vyhynutí ji dělí pouze jedna generace. Není naše prostřednictvím dědictví; musíme za ni neustále bojovat a bránit ji v každé generaci."

        - Ronald Reagan, herec a americký prezident

Výročí spojená s prvním československým prezidentem Tomášem G. Masarykem a posledním československým prezidentem Václavem Havlem s sebou přinášejí otázky o smyslu prezidentské služby ve prospěch hodnot, které by měly přinášet prospěch a dobrý život v naší zemi. 

Jak vznikla a co vyjadřuje nápis na prezidentské stardartě "Pravda vítězí"? Jak k pravdě přistupovali zmínění prezidenti? Co znamená být prezidentem? Odpovědi se pokusíme hledat v programu, který jsme nazvali "Být prezidentem" (více informací získáte kliknutím na obrázek vlevo). 

Svátky spojené se vzpomínkou a úctou k zemřelým a programy na téma života a smrti

Listopadové svátky spojené se vzpomínkou na zemřelé a oslavou života "svatých" probouzejí otázky o hodnotě života, smyslu smrti a vyrovnání se s ní. V tomto ohledu jsme udělali dobrou zkušenost s programy v kostelech na místech určených k takovému vzpomínání, nebo odkazujících na důležité hodnoty života, které přetrvávají i v tzv. "druhých" životech lidí a nesou jejich odkaz. 

O úctě k zemřelým pro hodnotu jejich života vypovídají také rituály v různých kulturách. 

Tyto programy najdete v sekcích:

  • Vzpomínka na zemřelé
  • Světci a ochránci české země, tyto programy vypovídají o tzv. "druhém" životě vybraných osobností, vztahují se ke slavnosti Všech svatých (1. 11.), v jejíž předvečer se slavil i tzv. Halloween, který vznikl v keltské tradici s myšlenkou uctít své zemřelé

"Milióny lidí touží po nesmrtelnosti, ale nevědí, co mají dělat, když v neděli odpoledne prší."  - Susan Ertz, spisovatelka

Umělecké, kulturní a společenské hodnota historického jádra Prahy

Pěkné dny během podzimních měsíců můžete využít k návštěvě mnoha krásných míst historického jádra Prahy, které zahrnuje "unikátní urbanistický celek Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem (dochovaná část bývalého Židovského Města), Nového Města, Vyšehradu i jejich jednotlivé památky." (podle webu https://www.unesco-czech.cz/praha/predstaveni/#page_start). Součástí tohoto celku jsou i kostely a místa vyzdobená především sochami našich národních ochránců. 

Kliknutím na obrázek vlevo otevřete stránku s nabídkou procházek.


Výběr vhodných programů k tomuto tématu naleznete také v sekcích:

Hodnota vzdělávání nejen pro profesní kariéru 

17. listopad je v povědomí lidí spojen s vystoupením studentů proti totalitní moci, se sebeobětování Jana Palacha, a také  s událostmi tzv. Sametové revoluce, počátkem návratu demokratické vlády do naší země. Její udržitelnost a budoucnost je do značné míry závislá na vzdělání občanů, a to zejména v hodnotách, pro které a kterými žijí a podle kterých se rozhodují. Proto chceme se žáky uvažovat nad hodnotou vzdělávání, které není určeno jen pro získání kvalifikace k výkonu vybrané profese, ale pro život samotný. 

  • Inspirovat se můžeme u Jana Amose Komenského, Karla Čapka, v odkaze sv. Matky Terezy nebo sv. Ludmily... 
  • Další inspiraci najdete v programech sekce Životní styl nebo Společné dobro

Programy "na míru"

Pokud vás naše programy inspirovaly a nenašli jste takový, který by odpovídal vašim potřebám, rádi vám nabídneme vytvoření programu "na míru". Může se jednat o jednorázové programy, cyklus několika vstupů do výuky nebo prohlídek či procházek vybraných míst...nebo o podklady a pomůcku k vaší výuce. Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře na stránce Kontakt

Celoroční nabídka programů pro školy

Všechny programy nabízené naším centrem, jsou uspořádány do 12 sekcí na stránce PROGRAMY PRO ŠKOLY, kde si můžete vybrat podle tématu. 

Podle místa nabízíme programy spojené s prohlídkou kostelů, klášterů a jiných památných míst, nebo programy v učebně, a to přímo ve vaší škole či v prostorách Pedagogického centra v Jindřišské ulici 30 v Praze.

Každý program má svoji vlastní stránku, kde jsou uvedeny všechny informace o obsahu, lektorech, cílech, souvislostech s RVP, metodách a praktické pokyny ohledně organizace programu a jeho místa konání. U některých programů existuje podstránka s materiály pro distanční výuku, které vznikly v době omezení výuky z důvodu covidu a které je možné využít při vlastní výuce. 

Metodické materiály pro distanční výuku

Od jarních měsíců roku 2020 jsme u některých programů vytvořili metodické materiály, které mohou učitelé využít při distanční výuce. Jejich přehled najdete na stránce Metodické materiály.

Odkaz na vimeo kanál s výukovými videi pro distanční i prezenční výuku:

https://vimeo.com/user94987260 

a staňte se sledovateli této stránky! (Followers)

Videa jsou určena pouze pro výukové účely. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Seminář o videohrách

Dvouhodinový seminář o významu videoher, jejich dopadu na kulturu a vzdělávání dětí i dospělých. Přihlašovací formulář a podrobné informace naleznete na tomto odkaze.

DVPP a ostatní semináře

Podrobnosti k nabídce, vypsané termíny a přihlašovací formuláře najdete na stránce DVPP a semináře