Týdny pro školy 2023
Výlety a procházky do "českého nebe"

v měsíci červnu

Praha a střední Čechy oplývají mnoha krásnými místy, kde se můžeme cítit "jako v nebi". V našich programech to zažijete ještě s něčím navíc: můžete se setkat se stopami osobností, které svojí statečností, čestností, moudrostí a milosrdenstvím získali místo v "českém nebi". V měsíci červnu si to určitě všichni nejen zasloužíme, ale měli bychom si to i dopřát. 

Pedagogové se proto mohou spolehnout na náš servis a zpravidla zajišťují jen dopravu na místo začátku výletu či procházky a cestu zpět. O program se postarají lektoři Pedagogického centra AP. 

Součástí procházky je nejen prohlídka místa, ale i zábavné opakovní či naučení se něco nového z českých dějin, případně literatury a umění. Zařazujeme i tvořivé a pohybové aktivity pro děti (zvláště při výletech).  

  • Vyberte si program z tabulky, proklikněte jej a získáte k němu podrobnější informace. 
  • Poté stačí zapsat název programu a další údaje o třídě do obecného přihlašovacího formuláře. 
  • Naše kolegyně Eliška Vrbová potvrdí přihlášku e-mailem, případně se doptá a doladí s Vámi podrobnosti, když jí zavoláte na tel. 734 262 294.  
  • Můžete psát i na e-mail: pgcentrum@apha.cz. 

Programy přizpůsobujeme věku dětí a přáním pedagoga. Může se to týkat obsahu, metod práce i délky. 

místo

program

typ programu

věk

délka

Praha 1

Proč stojí svatí na Karlově mostě?

procházka

ZŠ, SŠ

45-60 min.

Praha 1

Po stopách rytířů sv. Anežky České

procházka

6.-9. ZŠ, SŠ

150-180 min.

Praha 1

Praha: světové kulturní dědictví UNESCO

procházka

ZŠ, SŠ

150-180 min.

Praha 1

Procházka po Staroměstském náměstí

procházka

ZŠ, SŠ

60-180 min.

Praha 1

Z Pražského hradu na Karlův most

procházka

150 min.

Praha 1

Sv. Václav, český kníže

procházka

ZŠ, SŠ

45-60 min.

Praha 1

Sv. Anežka, česká princezna

procházka

ZŠ, SŠ

45-60 min.

Praha 1

Jiří z Poděbrad, český král

procházka

ZŠ, SŠ

45-60 min.

Praha 1

Bl. Karel I. Habsburský

procházka

ZŠ, SŠ

45-60 min.

Praha 2

Sv. Ludmila, česká kněžna

procházka

ZŠ, SŠ

45-60 min.

Praha 3

Sv. Prokop, opat Sázavského kláštera

procházka

ZŠ, SŠ

45-60 min.

Praha 6

Josef Beran, pražský arcibiskup a kardinál

procházka

ZŠ, SŠ

45-60 min.

Praha 6

Sv. Vojtěch, druhý pražský biskup

procházka

ZŠ, SŠ

45-60 min.

Praha 6

Procházka k Vojtěchovu prameni na Břevnově

procházka

6.-9. ZŠ, SŠ

90-180 min.

Praha 6

Životní cesty biskupa Vojtěcha

procházka

1.-5. ZŠ

150 min.

Praha 8

Sv. Cyril a Metoděj, Soluňští bratři

procházka

ZŠ, SŠ

45-60 min.

Stará Boleslav

O knížeti Václavovi a blanických rytířích

procházka

3.-5. ZŠ

120 min.

Stará Boleslav

Příběh Palládia země české

procházka

6.-9. ZŠ, SŠ

90 min.

Stará Boleslav

Po stopách posledního českého krále ve Staré Boleslavi

procházka

8.-9. ZŠ, SŠ

120 min.

 

 

 

 

 

Tetín a okolí

Cesta za kněžnou Ludmilou na Tetín

výlet

2.-9. ZŠ, SŠ

celý den

Levý Hradec (Budeč) a okolí

Za děda Bořivoje a báby Ludmily

výlet

5.-9. ZŠ, SŠ

celý den

Svatý Jan pod Skalou a okolí

Koho potkal Bořivoj pod skalou?

výlet

3.-9. ZŠ, SŠ

celý den

Hora Říp a okolí

Za pomocníky v nouzi na horu Říp

výlet

ZŠ, SŠ

celý den

Sázavský klášter a okolí

Za Prokopem na Sázavu

výlet

4.-9. ZŠ, SŠ

celý den