DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Pedagogické centrum AP akreditovalo na MŠMT dva kurzy pro pedagogy v systému DVPP. 

Oba kurzy budou nabízeny od února 2019

Poplatek za účast na kurzu činí 150 Kč, jeho vyrovnání je třeba provést bezhotovostně na základě vystavené faktury.

Ochránci české země 
a památky

na světce v českých kostelech

Termín není momentálně vypsán.
Kurz se uskutečnil se 12. 2. 2019

Poznámka: Časová dotace je 5 vyučovacích hodin.

Pro pedagogy 1. a 2. stupně základních škol

Vzdělávací program kurzu vychází ze zkušenosti s edukačními programy pro žáky základních škol o výzdobě a účelu katolických kostelů, na které lze pohlížet jako na svědky víry našich předků a současníků. 

Obvyklou součástí výzdoby kostelů jsou sochy a obrazy tzv. světců, mezi nimiž zaujímají významné místo ochránci české země. Tato tematika je součástí českých dějin a kultury. Její poznávání od dětství má význam pro utváření osobnosti žáků a vztahu ke společnému dědictví po našich předcích. 

S každým světcem je také spojen jeho životní příběh odehrávající se v dobových okolnostech, což poskytuje vhodný didaktický materiál pro hodnotovou výchovu, která podporuje osvojování si žádoucích kompetencí v osobnostní a sociální výchově žáků. 


..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


Textilní a přírodní materiály

při výchově k hodnotám

I. možnosti a principy

pondělí 13. května


II. pokračování: vytváření programů

pondělí 27. května

Poznámka: Časová dotace jsou 4 vyučovací hodiny.

Pro pedagogy mateřských škol a 1. stupně základních škol

Seminář rozvíjí dovednosti kreativní pedagogické práce s textilním, přírodním a dalším dekorativním materiálem, zejména s barevnými šátky a běžnými přírodninami, při prohlubování celistvé a hodnotové výchovy dětí.

Vzdělávací program vychází z prožitkové pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta, orientované na odhalování hlubšího smyslu a hodnot světa, který nás obklopuje, cestou od smyslového vnímání, tvorby asociací, tvořivého uchopení zkoumaných skutečností až po objevování jejich podstaty.

Seminář poskytne účastníkům základní teoretický i praktický úvod do vhodné metodiky, a současně krátce představí konkrétní projekty a aktivity podle potřeb přítomné skupiny pedagogů nebo v souvislosti s roční dobou, svátky apod.

Na seminář II. je možné se přihlásit po absolvování semináře I. nebo po konzultaci s lektorkou.