Ochránci české země a památky
na světce v českých kostelech

Pro učitele 1. a 2. stupně základních škol 

Vzdělávací program vychází ze zkušenosti s edukačními programy pro žáky základních škol o výzdobě a účelu katolických kostelů, na které lze pohlížet jako na svědky víry našich předků a současníků. Obvyklou součástí výzdoby kostelů jsou sochy a obrazy tzv. světců, mezi nimiž zaujímají významné místo ochránci české země. Tato tematika je součástí českých dějin a kultury. Její poznávání od dětství má význam pro utváření osobnosti žáků a vztahu ke společnému dědictví po našich předcích. S každým světcem je také spojen jeho životní příběh odehrávající se v dobových okolnostech, což poskytuje vhodný didaktický materiál pro hodnotovou výchovu.

Během kurzu se s vámi lektorky podělí o poznatky z historie a dějin umění zejména s ohledem na významné pražské kostely, ale také o své nápady a zkušenosti z programů pro žáky.

TERMÍNY:

Nové termíny kurzu zatím nejsou vypsány. 

Kurz se koná v sále Pedagogického centra, Jindřišská 30, Praha 1.  Časová dotace je 5 vyučovacích hodin.

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ JE 5, MAXIMÁLNÍ 25. 

Kurz se uskutečnil 12. 2. 2019 a 22.10.2019.  

LEKTORKY:

 • ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.
 • Mgr. Eliška Vrbová 

TÉMATA A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ KURZU:

16:00 — 17:30

 • Ochránci české země: výčet; stručný kritický životopis dle aktuálního stavu vědeckého bádání, dobové okolnosti jejich života; zásadní okamžiky jejich života pro jejich prohlášení za ochránce české země; stručná historie vývoje úcty k těmto osobnostem a názory na jejich aktuální význam pro českou historii. 
 • Přehled dalších českých i zahraničních světců, jejichž sochy, obrazy nebo ostatky lze nejčastěji potkat v našich kostelech; důvody jejich úcty. Souvislost s hodnotami, které byly v době jejich pořízení do výzdoby kostelů zvlášť vyzdvihovány. 
 • Zobrazení světců ve výtvarném umění. Atributy, jejich smysl a "četba". 
 • Problematika uctívání ostatků: nejvýznamnější období pro jejich uctívání, způsob a důvody k uctívání světců. 

17:45 — 20:00

 • Přístupy k životu světců ve výuce: možná témata, ukázky jejich zpracování, diskuse.

PRAKTICKÉ POKYNY:

 • Poplatek za kurz činí 150 Kč. Účastníkům bude vystavena faktura na základě zaslané přihlášky. 
 • Přijetí přihlášky Vám potvrdíme e-mailem obratem.
 • V případě, že se nenaplní minimální počet účastníků, bude kurz zrušen a účastníci budou informováni e-mailem.
 • Osobní údaje potřebné na vydání osvědčení uvedou účastníci na místě.
 • Pedagogické centrum sídlí na faře naproti kostelu sv. Jindřicha a Kunhuty v Jindřišské 30. Zvoňte na zvonek PEDAGOGICKÉ CENTRUM. 

Pokud máte zájem o vypsání tohoto kurzu, prosíme, napište nám. Můžete uvést přibližný termín konání: