Předvelikonoční nabídka

Nabídka programů pro poznání doby postní a velikonočních svátků. 

Doba postní začíná v letošním roce Popeleční středou 22. února a trvá 40 "nesvátečních dní", kterými jsou např. neděle. Vrcholem doby postní je tzv. "Svatý týden" (nemá nic společného s maturitou) a jeho závěr se již řadí k velikonočním svátkům, jak se slaví podle křesťanské tradice. 

Hlavními hodnotami VELIKONOC, které přesahují křesťanské slavení a patří k tzv. "obecnému dobru", jsou:

ŽIVOT, DŮSTOJNOST ČLOVĚKA, ODPUŠTĚNÍ, NOVÝ ZAČÁTEK,
NADĚJE, LÁSKA A VÍRA V SÍLU DOBRA a jeho vítězství nad smrtí. 

Podpořte své žáky v osobnostním rozvoji účastí na některém z programů, které nabízíme v sekci VELIKONOCE

Je zde opravdu bohatá nabídka 23 programů, které se mohou konat ve školách nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30, a to pro všechny typy škol. 12 programů nabízíme v různých kostelech Prahy, případně jsme schopni přizpůsobit program jakémukoliv kostelu na území Středočeského kraje. 

Ilustrační obrázek pochází z výzdoby Svatováclavské kaple v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde se také nachází jeden z nejkrásnějších a netypických obrazových cyklů k velikonočnímu příběhu. Jeho prohlídka a porozumění je součástí programu VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH V KAPLI SVATÉHO VÁCLAVA

Postní doba

Charakter doby postní nabízí využití k osobnímu rozvoji žáků například formou zastavení se nad tím, jakým životním stylem žijeme a jaké hodnoty jsou pro náš život důležité. I když je tento přístup součástí téměř každého z našich programů, vybrali jsme do sekce ŽIVOTNÍ STYL takové, kterou nejsou navázány na historické, jazykovědné nebo jiné učivo vzdělávacích oborů, ale jejich hlavním cílem je podpořit osobností a sociální výchovu žáků. 

Mezi uvedenými programy je i skupina označená různobarevným okrajem ikonky, které vycházejí z projektu hodnotové výchovy  "My jsme svět" (více na www.hvcm.cz) 

Z novinek, kterou jsme vyzkoušeli na podzim roku 2022, doporučujeme pro menší skupiny žáků (ideálně 12, při spolupráci pedagoga 18 žáků) program MY A HRDINOVÉ VE SVĚTE FANTAZIE.  

Program se koná formou hry na způsob DND a jeho průběh je velmi dobrou příležitostí pro pedagogy i žáky nahlédnout do hodnotového světa sobě navzájem a diskutovat o něm. 

Program vyžaduje spíše 3 hodiny času (i s přestávkou na občerstvení). 

Jak se vyznat ve světě, který na nás může působit jako nepřehledný a nekonečný labyrint, který nás přibližuje či vzdaluje od našich cílů a naplnění tužeb, a jak získat ve svém srdci pocit radosti, uspokojení, klidu a naděje? Na toto téma napsal Jan Amos Komenský před 400 lety knihu s názvem Labyrint světa a ráj srdce. Více do ní společně nahlédneme prostřednictvím obrazů v připravovaném programu CESTA LABYRINTEM K RÁJI V SRDCI.