Zdislava z Lemberka

  • 1220 Křižanov – 1252 Lemberk
  • šlechtična z rodiny královského úředníka, manželka Havla z Lemberka, matka čtyř dětí, zakladatelka klášterů a špitálů

Svatá Zdislava žila v době šíření nových církevních řádů františkánů a dominikánů, kteří zdůrazňovali návrat k evangelní chudobě a péči o potřebné. Zdislava odpověděla na výzvy své doby a zakládala kláštery a špitály pro péči o potřebné. 

Informace o světci

KARTA OSOBNOSTI se základními informacemi o jeho životě a úctě k němu

OBRAZOVÁ PREZENTACE A VIDEO k životu
a odkazu světce a přepis komentáře


PŘEHLEDNÁ TABULKA k 1. a 2. životu osobnosti


Didaktický materiál k uplatnění jednotlivých metod práce

TRIPTYCH - DESKOVÝ OLTÁŘ

Na níže uvedených odkazech si můžete stáhnout jednotlivé části oltáře v rozlišení pro tisk na A4 (boční části 1 a 3) a A3 (středovou část 2). 

SADY OBRAZŮ - UMĚLECKÁ DÍLA

  • připravujeme ke zveřejnění aktivitu související s mozaikou Rodiny svaté Zdislavy od Jaroslava Šerých z pražského kostela sv. Jiljí

LITERÁRNÍ TEXTY

  • Informace o sv. Zdislavě ze Žďárské kroniky a z Dalimilovy kroniky - připravujeme

PRACOVNÍ LISTY PRO TABLETY k poznávacím aktivitám v konkrétním kostele nebo na jiném místě

Scénář připravených programů

Téma života sv. Zdislavy bylo rozpracováno podle věkových kategorií a různých témat do čtyř programů nabízených v dominikánském kostele sv. Jiljí v Praze nebo v jakémkoli kostele s vyobrazením sv. Zdislavy.

Jedná se o programy:

  • Rodina paní Zdislavy (1.-5. třída ZŠ)
  • Paní z Lemberka (3.-5. třída ZŠ)
  • Paní s erbem lvice (6.-9. třída ZŠ)
  • Svatá Zdislava - matka chudých (SŠ)

Další zdroje

Odkaz na programy lektorované Pedagogickým centrem

nabízíme k objednání pro žáky