Biskup Vojtěch

 • 860 Pšov nebo Lužické Srbsko – 15. 9. 921 Tetín
 • česká kněžna, manželka, matka a babička knížat z rodu Přemyslovců

První český biskup, který nastoupil na pražský biskupský stolec po německém řeholním biskupovi Dětmarovi. 

Informace o světci

KARTA OSOBNOSTI se základními informacemi o jeho životě a úctě k němu

OBRAZOVÁ PREZENTACE A VIDEO k životu
a odkazu světce a přepis komentáře


PŘEHLEDNÁ TABULKA k 1. a 2. životu osobnosti


Didaktický materiál k uplatnění jednotlivých metod práce

TRIPTYCH - DESKOVÝ OLTÁŘ

Na níže uvedených odkazech si můžete stáhnout jednotlivé části oltáře v rozlišení pro tisk na A4 (boční části 1 a 3) a A3 (středovou část 2). 

SADY OBRAZŮ - UMĚLECKÁ DÍLA

 • připravujeme ke zveřejnění archivní krabici s různými zobrazeními kněžny Ludmily a s místy, která se k ní vztahují

Z projektu Kněžna Ludmila - 1100 let je k dispozici několik obrazových sad:  

 • 01-03 ilustrační obrázky, jak mohl vypadat život lidí v 10. století 
 • 01-04 obrázková sada výjevů z rukopisu Liber depictus a Velislavovy bible o životě sv. Ludmily v kresbách 
 • 01-07 list s obrázky členů první přemyslovské rodiny knížete Bořivoje a kněžny Ludmily
 • 02-03 obrázky/prezentace s ukázkami archeologických nálezů: model hradiště, předměty z 10. stol.
 • 02-08 didaktický materiál "Příběh kněžny Ludmily podle Liber depictus" (původní obrázky, komentář, interaktivní)
 • 02-11 powerpointová prezentace "Úcta ke svaté Ludmile - památky"
 • 02-14 pexeso tvořené portréty kněžny Ludmily, obrazy z jejího života, fotografiemi z míst, kde žila, a ilustracemi ze starých tisků (36 obrázků s návodem na různé využití)
 • 03-03 sada koláží z fotografií a obrazů ilustrující příběh Palladia země české (powerpointová prezentace)
 • 03-06 powerpointová prezentace "Vybrané kulturní památky k poctě svaté Ludmily, spoluzakladatelky českého státu", obsahuje výtvarná díla představující kněžnu Ludmilu v různých rolích

Stahujte z tabulek na tomto odkaze: https://www.vychova-hodnoty.cz/knezna-ludmila-vyroci/  

LITERÁRNÍ TEXTY

 • Základní přehled legend i s texty poskytují stránky Moravia Magna: https://www.moraviamagna.cz/legendy/l_fuit.htm
 • Naše centrum zpracovalo tabulkový přehled v metodické příručce Kněžna Ludmila, který si můžete stáhnout níže. 
 • Dále čítanku s úryvky textů nejen z legend, ale také z kronik a odborné literatury. Najdete ji v tabulkách na výše uvedeném odkazu pod číslem 05-01 didaktický materiál "Kněžna Ludmila - čítanka pro střední školy ", obsahuje pracovní listy s ukázkami z textů historiků, legend a významných českých kronik o kněžně Ludmile" a pracovní listy pro individuální nebo skupinovou práci žáků na čtyři témata
 • O legendách o sv. Ludmile můžete zhlédnout video s názvem "Svatá Ludmila ve světle legend", publikovala Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ LISTY PRO TABLETY k poznávacím aktivitám v konkrétním kostele nebo na jiném místě

Scénář připravených programů

Scénáře pro pět věkových skupin byly zpracovány jako součást projektu Svatá Ludmila 1100 let. Můžete si je stáhnout z této stránky: https://www.vychova-hodnoty.cz/knezna-ludmila-vyroci/ spolu s dalšími pomůckami. 

Jedná se o programy:

 • O legendárních počátcích českého státu (SŠ)
 • Kněžna Ludmila - první česká křesťanská panovnice a matka národa (8. - 9. třída ZŠ)
 • Kněžna Ludmila - první žena přemyslovské dynastie a spoluzakladatelka českého státu (6. - 7. třída ZŠ)
 • Kněžna Ludmila - první česká žena známá jménem a úcta k ní (3. - 5. třída ZŠ)
 • Kněžna Ludmila jako babička a vychovatelka vnuka Václava (1. a 2. třída ZŠ)

Další zdroje

Odkaz na programy lektorované Pedagogickým centrem

nabízíme k objednání pro žáky