Světci z rodiny Přemyslovců

Do této skupiny jsme zařadili pět osobností: 
  • princeznu Mladu, dceru krále Václava I. a abatyši prvního ženského kláštera sv. Jiří na Pražském hradě (xxx - xxxx)
  • Přibyslavu, xxxxx
  • Bronislavu, xxxx
  • bl. Podivena, věrného služebníka a společníka knížete Václava (xxxx)
  • sv. Ivana (xxxx), možná legendární postavu mnicha ze Svatého Jana pod Skalou, o němž legenda vypráví, že vyučoval křesťanské víře sv. Ludmilu a jejího manžela Bořivoje


Informace o světcích

KARTY OSOBNOSTÍ se základními informacemi o jeho životě a úctě k němu

OBRAZOVÁ PREZENTACE A VIDEO k životu
a odkazu světce a přepis komentářezde budou karty jednotlivých osobností


předpokládám, že se nebudou vytvářet; pokud by někdo měl zajímavý materiál, můžeme to vytvořit později

možná by stálo za to vytvořit základní prezentaci pro všechny z nich a ukázat na tom přístup k víře v přemyslovské rodině

Didaktický materiál k uplatnění jednotlivých metod práce

SADY OBRAZŮ - UMĚLECKÁ DÍLA

  • Karty s vyobrazením světců a jejich atributů

LITERÁRNÍ TEXTY

  • Existují na internetu nebo zpracované pro naše programy? 

PRACOVNÍ LISTY PRO TABLETY k poznávacím aktivitám v konkrétním kostele nebo na jiném místě

Scénář připravených programů

  • uvést program o Paládiu země české, kde je zmíněna legenda o bl. Podivenu

Další zdroje

Odkaz na programy lektorované Pedagogickým centrem

nabízíme k objednání pro žáky

V přehledu najdete program o princezně Mladě a výlet do Svatého Jana pod Skalou.