Jan Nepomucký

  • 1345 Nepomuk – 20.3.1393 Praha 
  • generální vikář pražské arcidiecéze, církevní právník


Jan Nepomucký žil v době sporů mezi králem a církví. Projevoval se jako věrný úředník loajální svému arcibiskupovi. Přes čistě legendární základ úcty k Janovi jako ochránci zpovědního tajemství hodnotou patřící k jeho životu je věrnost povolání. 


Informace o světci

KARTA OSOBNOSTI se základními informacemi o jeho životě a úctě k němu

OBRAZOVÁ PREZENTACE A VIDEO k životu
a odkazu světce a přepis komentáře


PŘEHLEDNÁ TABULKA k 1. a 2. životu osobnosti


Didaktický materiál k uplatnění jednotlivých metod práce

ČASOVÉ LINKY s doplňováním fotografií

Na níže uvedených odkazech si můžete stáhnout jednotlivé části časové linky v rozlišení pro tisk na A3 (linka) a A4 (fotografie na linku). ve třetím souboru je kontrolní náhled.  

ARCHIVNÍ KRABICE

Archivní krabice obsahuje soubor fotografií map, míst, uměleckých děl a dalších předmětů, které souvisejí se sv. Janem Nepomuckým.

Materiál obsahuje seznam položek, soubor s obrázky k vytištění a metodiku s nápady k využití. 

SADY OBRAZŮ - UMĚLECKÁ DÍLA

Obrazová sada barokních ilustrací ze životopisu Jana Nepomuckého

Materiál obsahuje soubor grafických listů, které ilustrují latinský životopis Jana Nepomuckého od Bohuslava Balbína z 18. století.  Součástí je i metodika s návrhy aktivit. 

LITERÁRNÍ TEXTY

PRACOVNÍ LISTY PRO TABLETY k poznávacím aktivitám v konkrétním kostele nebo na jiném místě

Scénář připravených programů

K tématu Jana Nepomuckého je zpracováno několik scénářů podle věkových kategorií a míst konání. V případě zájmu o realizaci programu lektory PgC nebo o zaslání materiálů napište na pgcentrum@apha.cz

Jedná se o programy:

  • Koho můžeme potkat na mostě? (MŠ, 1.-5. třída ZŠ)
  • Svědectví náhrobku českého patrona Jana Nepomuckého (4.-9. třída ZŠ, SŠ)
  • Z Pražského hradu na Karlův most (SŠ)

Další zdroje

Odkaz na programy lektorované Pedagogickým centrem

nabízíme k objednání pro žáky