Princezna Anežka

  • 1211 Pražský hrad – 1282 klášter Na Františku
  • česká princezna z vládnoucího rodu Přemyslovců, zakladatelka klášterů a špitálů, zakladatelka Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, řeholnice a abatyše

Anežka Přemyslovna žila v době tzv. svatých princezen, urozených žen, které oslovily myšlenky sv. Františka z Assisi a především jeho důraz na evangelní chudobu a vidění Ježíše Krista v každém potřebném. Anežka přijala výzvy své doby a odpověděla na ně založením nejen klášterů a špitálů, ale i Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou.


Informace o světci

KARTA OSOBNOSTI se základními informacemi o jeho životě a úctě k němu

OBRAZOVÁ PREZENTACE A VIDEO k životu
a odkazu světce a přepis komentáře


PŘEHLEDNÁ TABULKA k 1. a 2. životu osobnosti


Didaktický materiál k uplatnění jednotlivých metod práce

TRIPTYCH - DESKOVÝ OLTÁŘ

Na níže uvedených odkazech si můžete stáhnout jednotlivé části oltáře v rozlišení pro tisk na A4 (boční části 1 a 3) a A3 (středovou část 2). 

SADY OBRAZŮ - UMĚLECKÁ DÍLA

  • připravujeme ke zveřejnění archivní krabici s různými zobrazeními Anežky Přemyslovny a s místy, která se k ní vztahují  
  • připravujeme materiál Svaté ženy 13. století v Evropě, který bude sloužit k dokreslení dobových souvislostí Anežčina života a jehož součástí bude mapa a vyobrazení několika Anežčiných současnic

LITERÁRNÍ TEXTY

PRACOVNÍ LISTY PRO TABLETY k poznávacím aktivitám v konkrétním kostele nebo na jiném místě

Scénář připravených programů

Osobnost sv. Anežky Přemyslovny byla zpracována podle věkových kategorií do tří programů nabízených ve škole a do tří programů určených pro realizaci v kostelech, případně v Anežském klášteře. 

Jedná se o programy:

  • O české princezně Anežce (1.-5. třída ZŠ, jakýkoli kostel s vyobrazením sv. Anežky)
  • Princezna Anežka a její rytíři (1.-5. třída ZŠ, křižovnický kostel sv. Františka z Assisi u Karlova mostu)
  • Po stopách rytířů sv. Anežky České (5.-9. třída ZŠ, SŠ, Anežský klášter, případně křižovnický kostel sv. Františka z Assisi)
  • Není princezna jako princezna (1. - 4. třída ZŠ)
  • Jít za svým cílem (5.-9. třída ZŠ)
  • Hledat výzvy své doby (SŠ)

Další zdroje

Odkaz na programy lektorované Pedagogickým centrem

nabízíme k objednání pro žáky