Němí svědci na Staroměstském náměstí

Program byl inspirován 400. výročím bitvy na Bílé Hoře a následnými událostmi, mezi které patří i poprava 27 českých pánů, rytířů a významných měšťanů, kteří patřili k iniciátorům a hlavním protagonistům stavovského povstání v 17. století. Na Staroměstském náměstí se nachází kromě bílých křížů označujících místo popravy také chrám Matky Boží před Týnem ozdobený v průčelí zlatou sochou Panny Marie a pozlaceným kalichem, dále pomník Mistra Jana Husa a nedávno obnovený Mariánský sloup. Všechna tato místa spojuje touha a potřeba lidí žít v souladu se svým vnitřním předsvědčením. Žáci budou v programu objevovat souvislosti, které spojují historické události na něž tato místa svojí výzdobou odkazují.

Lektoři:

 • Marie Zimmermannová
 • Eliška Vrbová
 • Michal Ondra

Cíle programu:

 • rozšířit žákům pohled na období českých dějin od 15. do 17. století, ke kterému se vztahují významné budovy a místa Staroměstského náměstí
 • umožnit žákům porozumět souvislostem mezi dílčími událostmi a symbolice výzdoby Staroměstského náměstí
 • přemýšlet o potřebě člověka žít v souladu s vnitřním přesvědčením

K tomuto programu byla vytvořena alternativa pro distanční výuku. Kliknutím na tlačítko se otevře samostatná stránka:

Praktické pokyny

 • program se koná na Staroměstském náměstí, sraz s lektorem je u Mariánského sloupu
 • program je nabízen ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň Základní školy:

 • bude doplněno

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • bude doplněno

Významné dny: 8. listopadu - výročí bitvy na Bílé Hoře, 21. června - poprava protagonistů stavovského povstání; 5. července - výročí upálení Mistra Jana Husa

Symboly: kříž, kalich, 12 hvězd

Použité metody:

 • bude doplněno

Výstupy a zkušenosti

Program je nově nabízen od listopadu 2020.