Příběh Prokopův

O programu

Vložte svůj text...

Lektoři:

  • vložte text

Cíle programu:

  • vložte text

Praktické pokyny

  • vložte text

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

Mateřská škola:

  • vložte text nebo odstavec vymažte


1. stupeň Základní školy:

  • vložte text nebo odstavec vymažte


2. stupeň Základní školy:

  • vložte text nebo odstavec vymažte


Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

  • vložte text nebo odstavec vymažte

Významné dny:

Symboly:

Tradice:

Použité metody:

  • vložte text

Výstupy a zkušenosti