Kříž jako symbol smrti, vítězství a života

O programu

Anotace programu:

Určeno pro žáky

Cíle programu:

Zvláštnosti programu:

Lektoři programu:

Praktické pokyny

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

2. stupeň ZŠ:

SŠ:

Významné dny:

Symboly:

Tradice:

Použité metody:

Výstupy a zkušenosti