Hrát fér - Fair play

Každý má rád hry, ale ne každý rád prohrává. Cílem tohoto programu je si s dětmi popodívat o tématice férové hry. Proč rádi hrajeme hry? Proč rádi vyhráváme? Podváděli jsme někdy? Měli jsme radost z takové výhry? Na tyto a jiné otázky si společně odpovíme a zjistíme, jestli má smysl podvádět nebo jestli není lepší hrát fér a prohrát se ctí.

Program byl vytvořen Školou Cyril Mooney a je převzat ze série učebnic My jsme svět. Poznámka: o škole Cyril Mooney viz www.skolacyril.cz 

Lektoři programu:

  • Michal Ondra

Cíle programu: 

  • Probrat společně témata férové hry, výhry a prohry, cti, lži a jiné

Praktické pokyny

  • program se koná v místnosti pro jednu třídu; nejsou potřeba žádné zvláštní pomůcky
  • délka trvání je jedna vyučovací hodina s možností program prodloužit (pokud se koná v sále Pedagogického centra, bude jeho délka 60 min.)

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

  • EV-3-1-03 si osvojí základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
  • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
  • V oblasti Osobnostní a sociální výchovy: inspirovat žáky k aktivnímu postoji k sebepoznávání a seberozvíjení v oblasti mezilidských vztahů; tj. k přijetí zodpovědnosti za kvalitu vztahů, v nichž žijí, a k poznání možností, jak ke zvýšení jejich kvality aktivně přispět

Použité metody: 

  • hra, diskuze
  • práce s textem

Výstupy a zkušenosti

  • Program je ze série knih "My jsme svět". Program bude nabízen od února 2020.