Bezpečně on-line

Žijeme v digitální době, která sebou nese mnoho dobrého. Okamžitá komunikace s rodinou a přáteli, sdílení poznatků a informací nebo cestování po celém světě z pohodlí našeho domova. Avšak ne všichni s námi mají dobré úmysly a je třeba být schopný se vyvarovat takovému chování, které by mohli tito lidé zneužít. Tento program má za cíl prozkoumat různé modelové situace a společně diskutovat nad tím, jak bychom je měli řešit. Vysvětlíme si, proč není dobré sdílet osobní informace veřejně, jaká jsou nebezpečí spojená se závislostí na sociálních sítích a jak se bezpečně pohybovat po internetu.

Program byl vytvořen Školou Cyril Mooney a je převzat ze série učebnic My jsme svět. Poznámka: o škole Cyril Mooney viz www.skolacyril.cz 

Lektoři programu:

 • Michal Ondra

Cíle programu: 

 • Připomenout dětem základy bezpečnosti pohybu na internetu
 • Společně sdílet naše zkušenosti a nápady s tímto spojené

Praktické pokyny

 • program se koná v místnosti pro jednu třídu; nejsou potřeba žádné zvláštní pomůcky
 • délka trvání je jedna vyučovací hodina s možností prodoužení

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • EV-3-1-03 si osvojí základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
 • DV-3-1-03 zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání
 • DV-5-1-03 rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav

2. stupeň ZŠ:

 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
 • EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci
 • EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí
 • EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty různých životních situací

Použité metody: 

 • diskuze, sdílení zkušeností
 • práce s textem

Výstupy a zkušenosti

 • Program je ze série knih "My jsme svět". Program bude nabízen od února 2020.