XxX

O programu

x

Lektoři programu:

  • x

Cíle programu: 

  • x

Praktické pokyny

  • x

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

  • x

2. stupeň ZŠ:

  • x

Významné dny: x

Symboly: x

Tradice: x

Použité metody: 

  • x

Výstupy a zkušenosti

  • x