Karel I. Habsburský

 • 860 Pšov nebo Lužické Srbsko – 15. 9. 921 Tetín
 • česká kněžna, manželka, matka a babička knížat z rodu Přemyslovců

Rakousko-Uherský císař a poslední český český král. 

Informace o světci

KARTA OSOBNOSTI se základními informacemi o jeho životě a úctě k němu

OBRAZOVÁ PREZENTACE A VIDEO k životu
a odkazu světce a přepis komentáře


PŘEHLEDNÁ TABULKA k 1. a 2. životu osobnosti


Didaktický materiál k uplatnění jednotlivých metod práce

ČASOVÉ LINKY s doplňováním fotografií

Na níže uvedených odkazech si můžete stáhnout jednotlivé části časové linky v rozlišení pro tisk na A3 (linka) a A4 (fotografie na linku). ve třetím souboru je kontrolní náhled.  

SADY OBRAZŮ - UMĚLECKÁ DÍLA

 • připravujeme ke zveřejnění archivní krabici s různými zobrazeními Jana Nepomuckého a s místy, která se k němu vztahují
 • Obrazová sada barokních ilustrací ze životopisu Jana Nepomuckého. Přeloženo do českého jazyka. 

LITERÁRNÍ TEXTY

 • Základní přehled legend i s texty poskytují stránky Moravia Magna: https://www.moraviamagna.cz/legendy/l_fuit.htm
 • Naše centrum zpracovalo tabulkový přehled v metodické příručce Kněžna Ludmila, který si můžete stáhnout níže. 
 • Dále čítanku s úryvky textů nejen z legend, ale také z kronik a odborné literatury. Najdete ji v tabulkách na výše uvedeném odkazu pod číslem 05-01 didaktický materiál "Kněžna Ludmila - čítanka pro střední školy ", obsahuje pracovní listy s ukázkami z textů historiků, legend a významných českých kronik o kněžně Ludmile" a pracovní listy pro individuální nebo skupinovou práci žáků na čtyři témata
 • O legendách o sv. Ludmile můžete zhlédnout video s názvem "Svatá Ludmila ve světle legend", publikovala Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ LISTY PRO TABLETY k poznávacím aktivitám v konkrétním kostele nebo na jiném místě

Scénář připravených programů

Scénáře pro pět věkových skupin byly zpracovány jako součást projektu Svatá Ludmila 1100 let. Můžete si je stáhnout z této stránky: https://www.vychova-hodnoty.cz/knezna-ludmila-vyroci/ spolu s dalšími pomůckami. 

Jedná se o programy:

 • O legendárních počátcích českého státu (SŠ)
 • Kněžna Ludmila - první česká křesťanská panovnice a matka národa (8. - 9. třída ZŠ)
 • Kněžna Ludmila - první žena přemyslovské dynastie a spoluzakladatelka českého státu (6. - 7. třída ZŠ)
 • Kněžna Ludmila - první česká žena známá jménem a úcta k ní (3. - 5. třída ZŠ)
 • Kněžna Ludmila jako babička a vychovatelka vnuka Václava (1. a 2. třída ZŠ)

Další zdroje

Odkaz na programy lektorované Pedagogickým centrem

nabízíme k objednání pro žáky